Előadók

Lakatosné Szuhai Györgyi

Project Life Management program megálmodója, programvezető

“A győztes egy álmodozó, aki soha nem adja fel.” - Nelson Mandela

Professional Project Life Nonprofit Kft. ügyvezetője, Européer Európai Fejlődésért és Együttműködésért Közhasznú Alapítvány kuratórium elnöke, Project Life Management© szülőanyja. Okleveles közgazdász Vezetés és Szervezés szakon, Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola utolsó éves PhD hallgatója a Szent István Egyetemen. Ami a legfontosabb: két gyönyörű gyermek édesanyja, egy kiváló férj felesége, és egy nagy család összetartó ereje legidősebb gyermekként. Projektmenedzserként hosszú évek óta élek a projektek világában, részt veszek projektek szervezésében és vezetésében, projektalapú szervezeti működés kialakításában, és projekt tanácsadásban. Meggyőződésem, hogy ha projektszemléletben élnénk mindennapjainkat - már kicsi gyermekkorunktól kezdve elsajátítanánk a sikerorientált projektszemléletet; a tervezés, megvalósítás, ellenőrzés és újratervezés lépéseit – egy sokkal kiszámíthatóbb, a magánéleti és üzleti sikerek harmonikus összhangjának elérését ösztönző légkört teremthetnénk magunk körül.

Az „Project Life Management” megszületéséhez több szálon keresztül vezetett az út. Sok sikeres és sikerrel bíztató kezdeményezés mellett számtalan olyat is láttam, amikor az azonnali sikerjelek elmaradása után az emberek túl korán feladták az erőfeszítéseiket, nem vették észre, hogy az elképzelésük volt túl hiányos, vagy a tervük egyes elemei voltak irreálisak. Tudományos kutatásaim eredményeinek rendszerzése és publikálható formába szerkesztése közben ismertem fel, hogy mennyire szűken értelmezzük és alkalmazzuk a projektszemléletet. Ezért célkitűzésemmé vált a fent említett projektszemlélet globális terjesztése és újraértelmezése, a magánéletben való alkalmazásának elősegítése. Hiszem, hogy a siker titka az, hogy nincs titok, de felismerések és erőfeszítések adják a siker kulcsát. Csak megfeszített, kitartó munka, pontosan kitűzött célok, részletes tervek, ütemezett megvalósítás, szükség esetén újratervezés, önmenedzselés, szorgalom és türelem. Ezek tökéletes összhangja szükséges ahhoz, hogy megvalósítsuk álmainkat, elérjük céljainkat. Számomra ezt jelenti a projektszemléletben való gondolkodás.

Dr. Poór József

egyetemi tanár, Szent István Egyetem; CMC, MTA nagy doktor; elnök, Humán Szakemberek Országos Szövetsége

“A projekt alapú megközelítés általában az üzleti életre jellemző. Ha viszont jobban körülnézünk a saját házunk táján azt tapasztaljuk, hogy az eredményes életvezetéshez állandóan priorításokat állítunk fel és megpróbáljuk az időt jól kihasználni. Az új digitális eszközök az iphone, a google naptár vagy az egyszerű excel táblázat mind-mind támogatják az előbb említett tevékenységeinket. A Project Life Management program azt a célt tűzte maga elé, hogy elősegítse a projektszemlélet tudatos terjesztését a magánélet, a magánszféra teljese területére. Érdemes belevágni.”

Dr. Poór József, egyetemi tanár, nagy doktor (SZIE, Gödöllő és Selye János Egyetem, Szlovákia) minősített menedzsment tanácsadó (CMC), Humán Szakemberek Országos Szövetsége elnöke, HR Ambassador Hungary (Academy of Management, AoM)

Eddig több mint 600 publikációja jelent meg magyar és idegen nyelven. Közel 20 évet töltött el vezetőként az üzleti életben.

(e-mail: poorjf@t-online.hu és poorjf10@gmail.com)

Dr. Pásztor Zsolt

programvezető, Project Life Management program

“Diplomámat a Veszprémi Egyetemen, doktori fokozatomat pedig Franciaországban, az ENSIC-en szereztem. Pályafutásom során jelentős tapasztalatot szereztem a projektmenedzsment területén. Számos nemzetközi, illetve hazai projekt menedzselésében vettem részt, illetve vezetését végeztem. A menedzselt projektek köre széles spektrumot fed le, ami a tanácsadási projektektől a nagy infrastrukturális beruházásokig terjed. Cégvezetőként, projekt menedzserként, szakértőként és magánszemélyként szerzett tapasztalataim alapján kiemelten fontosnak tartom a projektszemlélet széleskörű alkalmazását, elterjesztését, annak minél alacsonyabb korban és szélesebb körben történő elsajátítását. A kezdetektől lelkes támogatója, és aktív résztvevője vagyok Project Life Management Program kidolgozásának.”

Mészáros Aranka

egyetemi docens, SZIE GTK TTI, tréner

Fontos számomra a projektszemlélet hangsúlyozása a magánéletben, mert megerősíti azt, amit trénerként és oktatóként hitvallásomnak tartok, konkrétan:

  • tudatosan érdemes saját életünket tervezni és folyamatosan kontrollálni az általunk megtett utat ahhoz, hogy elérjük céljainkat
  • a komfortzónában való folyamatos tartózkodás a fejlődés gátja lehet
  • a saját életünk megváltoztatásának a kulcsa a mi kezünkben van,
  • a saját magunkért történő felelősségvállalásunk a kulcsa, a jövőbeli sikereinknek
  • a magánéleti projektek kapcsán az önismeret nagyon fontos
  • ahhoz, hogy teljesüljenek céljaink, a körülöttünk lévő embereket, kapcsolatokat is figyelembe érdemes vennünk
  • a kommunikációnak alapvető szerepe van a projektjeink sikerességében
  • a problémák helyett a megoldásokra fókuszál

Végzettségem alapján okleveles pszichológus, munka és szervezet-, valamint pedagógiai szakpszichológus végzettséggel rendelkezem, emellett T-csoport tréner, Gordon instruktor, TA-s, NLP-s és nemzetközi coach képesítést is szereztem.

Több, mint 25 éves tréneri és oktatói tapasztalattal rendelkezem, melyet a Kossuth Lajos Tudományegyetemen (Debreceni Egyetem), az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen, a Szent István Egyetemen és különböző for- és nonprofit szervezeteknél szereztem. Trénerként a szakterületeim közé tartozik - többek között - az önismereti, személyes hatékonyság-, kommunikáció fejlesztése, konfliktuskezelés, a vezetői motivációk és csapatvezetési készségek fejlesztése és a generációmenedzsment. Jelenleg a Szent István Egyetem Társadalomtudományi és Tanárképző Intézetének Igazgató helyettese vagyok, emellett rendszeresen tartok tréningeket, tanácsadói tevékenységet végzek a versenyszféra számára is.

Papp János Ph.D.

tanszékvezető egyetemi docens, SZIE GTK Marketing Tanszék

"Miért tetszik Nekem a Project Life Management program?"

Álmodunk és álmodozunk. Különböző idősíkokban, különböző mélységekben tesszük ezt. Amikor álmodozunk, akkor a vágyainkat rendezzük egybe. Ezeket szövögetjük, mint a mesét. Sokan vannak, akik nemcsak álmodoznak, hanem terveznek is. Nekik vannak céljaik és lesznek eredményeik is. A tudatos életvitelben ott van a nagy cél és a részcélok is, Gond nélkül nincs gondolkodás. Fel kell ismernünk az előttünk álló problémákat, gondokat és ki kell dolgozni egy játszmatervet amivel, legyőzhetjük, vagy elkerülhetjük őket. Az álmoknak is nagy szerepe van az életünkben, sokan vagyunk, akik tudják és értik a szerepüket és talán többen, akik nem is emlékeznek álmaikra. Könyvünknek ebben a részében a tudatos építkező tervező embereknek kívánunk utat mutatni, hogyan érhetik el céljaikat az életben, a valóságban.

Török Zoltán

PMP®, tréner, coach, projektmenedzsment szakértő

“Trénerként és coachként a fejlődés és fejlesztés elkötelezettje vagyok. Azt tapasztalom, hogy az emberek életében rengeteg probléma elkerülhető lenne, ha átgondoltabban cselekednének, ha előre terveznének, ha tudatosabban irányítanák az életüket. Sokan csak ritkán és felületesen, illetve nagyon szubjektíven mérlegelik helyzetüket és lehetőségeiket még komolyabb döntéseik meghozatala előtt is. Számosan vannak, akik érzelmeik rabságában élnek, azok mozgatják, néha rángatják őket. Ezen a helyzeten szeretnék változtatni és projektmenedzsment szakértőként úgy érzem és tapasztalom, hogy tudok értéket hozzáadni a témához. Bízom benne, hogy általam is kisebb-nagyobb pozitív változások indulnak el életekben, több lesz az öröm.”

Dr. Budavári-Takács Ildikó

tanszékvezető egyetemi docens, SZIE GTK TTI Pszichológia Tanszék

Hogy miért veszek részt a könyv írásában?

Mert most pont belefér az életembe ez a könyvírási projekt…

Mert pszichológusként érdekesnek találom az életutat projektként szemlélni…

Mert eddigi életemben számos projekt részese lehettem, számos projektet vezethettem…

Mert az együttműködést az egyik legfontosabb emberi tulajdonságnak tartom és ez a projektekhez elengedhetetlen…

Mert a könyv, amit írunk egy új szemlélettel segítheti az életünket…

Dr. Balogh Gábor Ph.D.

egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet

Dr. Balogh Gábor a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézetének adjunktusa. 2009-ben szerzett közgazdász diplomát a PTE KTK-n, doktori fokozatát (PhD) 2014-ben szerezte a tehetségmenedzsment tudományterületén a Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolában. Kutatási témája a tehetség- és kompetenciafejlesztés. Oktatási portfóliójának főbb irányai: tehetségmenedzsment, emberi erőforrás menedzsment, karriermenedzsment, coaching és tanácsadás. 2014 óta a Kar Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központjának karrier-tanácsadója. 2015-ben szerzett mentor végzettséget a Business Coach Akadémián. Jedlik Ányos Ösztöndíjas és Harsányi István-díjas oktató. 2016-ban Balogh Zoltán, emberi erőforrás miniszter "Bonis Bona - A nemzet tehetségeiért" díjjal tüntette ki tehetségfejlesztő kategóriában. Még ebben az évben az MTA Gazdálkodástudományi Bizottság Kommunikációmenedzsment Munkabizottságának köztestületi tagjává vált.

“Pécsi szerzőtársaimmal együtt, úgy gondoljuk hogy a könyv egészen újszerű, nem megszokott közelítésből vizsgálja a tudatos életpálya-tervezést, projektmenedzsment szemléletet. Az önismeret kiterjesztésével sokkal emberközelibb módon tanít meg arra, hogyan tűzzünk ki reális célokat, miként érjük el azokat a tervezési módszerek gondos megválasztásával, és a folyamat során milyen módon lehet leküzdeni az akadályokat a siker érdekében."

Kovács Ádám

PMP, titkár, Project Management Institute Magyar Tagozat

A BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Műszaki Menedzser szakán végzett 2006-ban. Egyetemi tanulmányai során ösztöndíjjal tanult Párizsban és Lyonban, anyanyelvi szinten beszél franciául és angolul. PMP és ITIL Manager (v2) minősítéssel rendelkezik. Végzős egyetemistaként csatlakozott a HP projektvezetői csapatához, ahol eleinte kisebb, majd nagyobb - főként a közmű szektorban lévő - SAP projekteket vezetett. A HP-nál a projektvezetés mellett tanácsadóként is dolgozott, részt vett többek között a gázpiaci adatcsere modell kialakításában. A HP-t követően 2010-től 2014 végéig az RWE IT Magyarországnál dolgozott projektvezetőként, illetve az SAP csapatot vezette. Jelenleg az IT Services Hungary-nél (T-Systems International) dolgozik projektvezetőként.

Bihall Tamás

oktatási- és képzési ügyekért felelős alelnök, MKIK, elnök, BOKIT

1994 óta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A szakképzés fejlesztésével 1997 óta foglalkozik kamara vezetőként. Kezdeményezésére készült el 2000-ben a Nemzeti szakképzés-fejlesztési kezdeményezés című munkaanyag, amely elindítója volt az átfogó szakképzési változásoknak, amelynek mára a kamara az egyik legfőbb intézményi megvalósítója. Az MKIK alelnökeként 1997 óta koordinálja a szakképzés munkáját, illetve az Oktatási és Szakképzési Kollégium tevékenységét. Az MKIK Felsőoktatási Szakkolégiumának 2012 óta elnöke. Három magánvállalkozásával tagja a BOKIK-nak, a legjelentősebb a Nord Tender Kft., amely projektfejlesztő cég, jelentős térségi fejlesztésekkel foglalkozik. Budapest Műszaki Egyetem címzetes egyetemi docense, a Miskolci Egyetem Konzisztóriumának elnöke, a Miskolci Akadémiai Bizottság tagja, a Magyar Közgazdasági Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének elnöke, valamint képviseli a kamarát a szakképzéssel összefüggő országos testületekben, tagja a Felsőoktatási Tervezési Testületnek, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság elnöke.

Soós Andrea

koordinációs igazgató, Felelős Foglalkoztató program, OFA

A Corvinus Egyetemen végzett makrogazdasági elemzőként, majd mérlegképes könyvelői és adótanácsadói végzettséget szerzett. Jelenleg az OFA Nonprofit Kft. koordinációs igazgatója. Korábbi munkái során megtapasztalta, milyen külföldön dolgozni egy idegen munkakultúrában, milyen nehézségekkel néz szembe egy fiatal vállalkoz Magyarországon; miben más egy kisvállalkozásnál vagy egy multinál dolgozni; milyen problémákkal kerül szembe az ember beosztottként, illetve vezetőként. Az OFA Nonprofit Kft. lehetőséget adott számára, hogy a személyes tapasztalatait olyan programok megvalósításában kamatoztassa, amelyek elősegítik a foglalkoztatás bővítését.

“A munkaerő-piac változásaira rugalmasan és időben kell reagálnunk. Látnunk kell, hogy a felelős foglalkoztatás ma már nem egy különc magatartás, sokkal inkább elvárás, választási ok a munkavállalók részéről. A célunk az, hogy a munkáltatók, minél szélesebb köréhez jusson el az üzenet és segítsünk nekik abban, hogyan váljanak felelős foglalkoztatóvá.”

Szabados Ágnes

RTL Klub műsorvezető, riporter

Az RTL Klub Híradójának híradós műsorvezetője és riportere vagyok immár 3 éve. 1 éve az RTL 2 televízión is én vezetem a híradót néhány alkalommal. Emellett riportere is vagyok a híradónak, és olykor olyan népszerű magazinműsorokba is forgatok riportot mint mondjuk a Házon Kívül. Olykor rendezvények háziasszonyaként is dolgozom, mert élvezem ezt a fajta munkát is, és az ezzel járó más jellegű kihívást, de persze első a híradó, és a hírek világa. 22 évesen lettem híradós a Szegedi Városi Televízióban, utána mint újságíró (Szegeden) majd mint sportriporter is dolgozhattam (Sportklub, Budapest) majd ezt követően kerültem az RTL Klubhoz. Szabadidőmben igyekszem az olvasásnépszerűsítés területén tevékenykedni, meg persze magam is olvasok. Nagyon megtisztelő, hogy én lehetek a háziasszonya ennek a rendezvénynek. Alapvetően én is ilyen projektszemléletű, tipikus listaíró vagyok, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt a magánéletemben például hogyan tudom átvinni. Nagyon érdekes előadók lesznek, úgyhogy nagyon várom már.

Dr. Tóth Gergely

főtitkár, KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért; docens, Pannon Egyetem, Georgikon Kar

Tóth Gergelynek hívnak, 1970-ben születtem, Pécsett nőttem fel, s ott szereztem közgazdasági diplomát. 1995-ben egy akkor alakuló non-profit cégnél kezdtem dolgozni (KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért, aminek 11 évig ügyvezető igazgatója voltam. Közben Kerekes Sándor professzornál ledoktoráltam környezetgazdaságtanból. 2004-ben feleségemmel és négy kisgyerekünkkel Keszthelyre költöztünk. Azóta főállásban a Pannon Egyetem Georgikon Karán oktatok közgazdaságtant, kereskedelmet és környezetgazdaságtant.

Tóth Patrik

értékesítési vezető, Golden Brothers médiaügynökség

„Egy ügynökség számára a projektszemlélet nélkülözhetetlenül fontos tényező. A feladatunk, hogy vállalkozások – legyenek azok nemzetközi óriáscégek, vagy hazai kkv-k - üzeneteit juttassuk el a fogyasztókhoz, üzleti partnerekhez, XXI. századi módszerekkel: blogokon, videó tartalmakon, közösségi média felületeken keresztül. A kampányszerű kivitelezés miatt ez azt jelenti, hogy az egész céges életünk kisebb-nagyobb projektekre oszlik. Nagy örömmel üdvözöltük a kezdeményezést, hogy ez a személet szélesebb körben is terjedjen – hiszen ez a siker egyik kulcsa. A Golden Brothers egy újgenerációs médiaügynökség. Célunk, hogy a cégek médiaprojektjeit 21. századi kommunikációs módszerekkel tegyük sikeressé, juttassuk el minél több emberhez. A blogok, a youtube csatornák, a közösségi médiafelületek ma már nem a média jövőjét, hanem napi szintű jelenét képviselik."

Dr. Szekeres Áron

TAKATA Safety Systems Hungary Kft. HR Manager

Dr. Szekeres Áron a TAKATA Safety Systems Hungary Kft. HR Managere. Áron idén csatlakozott a Takatához átvéve a teljes magyarországi Humán erőforrás tevékenység irányítását. Több mint 12 éves jogi, humán erőforrás management és vezetői tapasztalattal rendelkezik, amelyet a Magyar Postánál, a Jabil Circuit amerikai elektronikai gyártó vállalatnál, valamint a francia tulajdonú autóipari turbókompresszorokat gyártó Sicta Kft-nél szerzett. Mind jogászként mind pedig HR szakemberként fontosnak tartja a folyamatos fejlődést, hitvallása, hogy csak úgy lehet minőségi szolgáltatást nyújtani az üzleti partnerei számára, ha pontosan érti azok mindennapi tevékenységét. Ezért jogi diplomája mellett a Miskolci Egyetemen gépész mérnöki diplomát, valamint a Párizsi Egyetem kihelyezett képzésén CNAM logisztikai menedzsment végzettséget szerzett. A Jabilnél eltöltött évek alatt a Lean szemlélet elkötelezett híve lett, azóta aktívan alkalmazza és számos alkalommal bizonyította, hogy ugyanolyan hatékonyan lehet alkalmazni a Lean filozófia elveit irodai környezetben, mint a gyártás területén, ezáltal egy rendkívüli produktív és magasan motivált irodai környezetet kialakítva.

Horváth-Karip Krisztina

Kontakt Alapítvány, foglalkoztatással foglalkozó szakmai vezető

Foglalkoztatási tanácsadó és projektvezető vagyok. Közgazdászként végeztem a Budapesti Corvinus Egyetemen. Kisebb megszakításokkal 2005 óta foglalkozom foglalkoztatási projektek megvalósításával és hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerőpiaci reintegrációjával. Egy EQUAL és két TÁMOP program keretében kisgyermekes szülőkkel és tartós munkanélküliekkel foglalkoztam. Tanácsadóként segítettem két társadalmi vállalkozás (HellóAnyu! és Toldi Ház) elindulását, majd működését. Tapasztalatokat szereztem szociális szövetkezetek indításában és működtetésében (Családbarát Város Szociális Szövetkezet és Cserhátért Szociális Szövetkezet). Munkaerőpiaci programokkal kapcsolatos tréninget tartok másodmagammal az Országos Paktum Menedzsment Képzésben. 6 éves projektvezetői gyakorlattal rendelkezem. Társszerzője vagyok a Foglalkoztatási Útmutatónak, mely gyakorlati ismeretekkel segíti a cégeket a rugalmas foglalkoztatás elterjesztésében. Auditorként és szakmai koordinátorként dolgoztam a rugalmas foglalkoztatás elterjesztéséhez kapcsolódó GINOP-5.3.1 programban. Aktívan foglalkozom szervezetfejlesztési kérdésekkel magyarországi kis- és középvállalkozásoknál. Célom a folyamatos fejlődés, amely a Dalai Láma szavaival így foglalható össze: “Ha meg akarod változtatni a világot, először próbálj valamit jobbá tenni, megváltoztatni magadon. Ez segít megváltoztatni a családodat, a barátaidat, aztán így kell folytatni egyre nagyobb és nagyobb körben. Minden, amit teszünk, hatással lesz valamire és valakire.”

Szűts Ildikó

Országos Humánmenedzsment Egyesület, elnök

Szűts Ildikó az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen és a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte diplomáit. Szakmai pályafutását a Magyar Gazdasági Kamara Oktatási Központjában kezdte. 1992-ben megalapította a Human Investment Tanácsadó Kft-t, amely keretében privatizációs és felszámolási eljárások humánerőforrás projektjeit vezette, dolgozott számos nemzetközi nagyvállalat humán rendszerének magyarországi implementációjában. 11 évig volt a Magyar Posta Zrt. vezetője, először humánerőforrás fejlesztési igazgatói, majd HR vezérigazgató helyettesi munkakörben, ezt követően általános vezérigazgató helyettesként irányította a társaság stratégiai, HR, kommunikációs és minőségbiztosítási területeit. 2008 és 2010 között a társaság első női vezérigazgatójaként tevékenykedett. Vezetői időszaka alatt a Magyar Posta két alkalommal is elnyerte a World Mail Awardot, a világ postáinak Oscar díját, először a People Management kategóriában, majd a szervezetfejlesztési kategóriában. 2010 és 2014 között az OTP Bank Nyrt. elnöki főtanácsadójaként dolgozott, felügyelte a bank kommunikációs területét, az OTP Bank Ukrajna felügyelő bizottsági tagja és az OTP Pénztárszolgáltató Rt. FB elnöke volt. 2014-ben 23 éve alapított tanácsadó cége keretében újszerű megoldásokkal tért vissza a tanácsadói pályára. Családi vállalkozások utódlásmenedzsmentje, elkötelezettség fejlesztési feladatok, humán kockázatmenedzsment, újszerű szervezet- és vezetésfejlesztési módszertan segítségével magvalósított projektek jelentik számára ma a kihívást. 2007. óta az Országos Humánmenedzsment Egyesület elnöke, a Pécsi Egyetem és a Budapesti Gazdasági Főiskola címzetes docense. Innovatív vezetői munkájáért a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét kapta, 2011-ben pedig elnyerte az Amerikai Kereskedelmi Kamara Women of Excellence díját. A Vodafone Alapítvány kuratóriumai elnöke és a Menedzserek Országos Szövetsége FB tagja. Angolul, németül és oroszul beszél. Rendszeresen tart előadásokat hazai és nemzetközi konferenciákon, egyetemi körben.

Verő Barbara

HR igazgató, Nestlé Hungária Kft.

A Szent István Egyetemen végeztem 2003-ben Humán Erőforrás Menedzser szakon 2001-ben csatlakoztam a Nestléhez, és 2011-től töltöm be a Humán Erőforrás Igazgatói pozíciót Hiszek a fejlődésben, az innovációban és a folyamatos megújulásban. Ennek égisze alatt egy nagyszabású kultúrafejlesztési projektet vezettem a cégnél, amely versenyelőnyt biztosít a mai napig a gyorsan változó világban. Magamat is fejlesztve időközben Master Coach képesítést szereztem. Jelenleg egy nagyszabású projekten dolgozunk: az innováció és a tehetségmenedzsment összefonódása a gyorsan változó világban. Két fiam van, Szabolcs 13, Botond 11 évesek. Szabadidőmben kutyák tanításával foglalkozom.

Éliás Péter

Audi Hungaria Zrt. Project Management Office (PMO) szakmai vezető

A Miskolci Egyetemen szereztem diplomáimat műszaki menedzserként, és gépészmérnökként. A munka illetve a projektek világával való ismerkedésemet Németországban kezdtem, ahol 4 évet töltöttem. Hazatérve az Audi Akademie Hungaria projektmenedzsment tanácsadójaként, trénereként 2 éven keresztül támogattam az Audi Hungaria PMO-jának felépítését, bevezetését. 2014-től a “nem szakmai” képzésekért felelős vezetőként, majd a “Tréning, tanácsadás, változásmenedzsment” szegmens vezetőjeként volt lehetőségem hozzájárulni a vállalatunk munkatársainak fejlesztéséhez. 2015 közepén kaptam megbízást a PMO szakmai vezetésére. Feladatom a projektvezetőink, tanácsadóink tevékenyégének szakmai irányítása, a vállalat projektmenedzsment, portfólió menedzsment módszereinek és eszközeinek folyamatos fejlesztése, illetve a projektmenedzsment témához köthető kompetenciafejlesztés projektvezetői, projektmunkatársi és projektmegbízói szinten.

A vállalati környezeten kívül is igyekszem aktívan részt vállalni a projektmenedzsment szakma megismertetésében, a győri Széchenyi István Egyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem meghívott előadójaként, illetve a Projekt Menedzsment Mesterség Kitűnőségéért Alapítvány (PMMKA) kuratóriumi tagjaként is tevékenykedem.